Genel Ticari Şartlar

 

Madde 1 Genel Kapsam

(1) Satış ve Teslimata İlişkin Genel Şart ve Koşullar, ETN Elastomer-Technik Nürnberg GmbH (bundan böyle: "ETN" olarak anılacaktır) ile müşterileri (bundan böyle: "müşteri" olarak anılacaktır) arasındaki tüm ticari ilişkiler için geçerlidir. İşbu genel şart ve koşulları, yalnızca Müşterinin bir ticari kuruluş (§ 14 Alman Medeni Kanunu), kamu hukuku kapsamında tüzel kişi veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon olması durumunda geçerli olacaktır.

(2) Aşağıdaki koşullar, kendilerine açık bir şekilde referansta bulunulmayan mevcut ve gelecekteki ticari işlemler için geçerlidir. Aksi kararlaştırılmadığı takdirde, siparişin verildiği tarihte geçerli olan veya herhangi bir durumda kendisine bir çerçeve anlaşması olarak en son bildirilen sürümdeki Genel Şartlar ve Koşullar, ETN'nin münferit durumlarda tekrar başvurmasına gerek olmaksızın gelecekteki benzer sözleşmeler için de geçerlidir.

(3) Müşteri tarafından genel şartlar ve koşulların belirlenmesi açıkça reddedilir. Müşterinin şart ve koşulları, yalnızca ETN tarafından açıkça tanındığı takdirde geçerlidir. Bu muvafakat şartı her halükarda, örneğin, teslimatı ihtirazi kayıt olmadan ve müşterinin ilgili genel şart ve koşullarını bilerek gerçekleştirmemiz halinde dahi geçerli olacaktır.

(4) Belli bir durumda alıcı ile yapılan bireysel anlaşmalar, her halükarda işbu genel satış koşullarının yerine geçer.

 

Madde 2 Sözleşmenin Akdi

(1) ETN’nin web mağazası üzerinden sipariş olması durumunda müşteri ile ETN arasında yapılacak bir sözleşme için ön koşul, şayet istenen bir ürün ilk defa belirli bir miktarda sipariş edilecekse müşterinin ETN web mağazasına kaydedilmesi ve bir fiyat talebi olacaktır. Bu işlemi gerçekleştirmeden, ETN web mağazasından sipariş vermek mümkün değildir. Faks veya e-posta yoluyla sipariş verilmesi durumunda dahi, istenen ürün ilk defa belirli bir miktarda sipariş edilecekse fiyat talebi gereklidir. Telefonla sipariş verirken, müşteri kesin fiyat hakkında bilgilendirilebilir ve sipariş doğrudan kabul edilebilir.

(2) Web mağazası üzerinden sipariş verilmesi durumunda müşteri, ETN ürün yelpazesinden ürünler seçebilir ve bu ürünleri fiyat talebi doğrultusunda "Alışveriş sepetine yerleştir" düğmesini tıklayarak alışveriş sepetinde toplayabilir. Bu prosedür, müşteri ve ETN arasında herhangi bir satın alma sözleşmesine yol açmaz. Müşteri, "Sipariş gönder" düğmesini tıklayarak alışveriş sepetinde bulunan ürünleri satın almak için bağlayıcı bir sözleşme talebi gönderir. Siparişi göndermeden önce müşteri 2 işlemi istediği zaman iptal edebilir, bilgileri istediği zaman değiştirebilir veya görüntüleyebilir. Bununla birlikte, yalnızca müşteri "genel şartları ve koşulları kabul et" düğmesine tıklayarak bu sözleşme koşullarını kabul ettiği ve böylece başvurusuna dahil ettiği takdirde talep gerçekleştirilip gönderilebilir.

(3) Web mağazası üzerinden sipariş verileceği durumda ETN, e-posta yoluyla müşteriye içerisinde siparişin tekrar listelendiği ve müşterinin "Yazdır" fonksiyonunu kullanarak yazdırabileceği siparişin alındığına dair bir makbuz gönderir. Bu alındı makbuzu, yalnızca siparişin ETN tarafından alındığını teyit eder ve herhangi bir sipariş onayı anlamına gelmez. Web mağazası üzerinden sipariş verildiği durumda, ancak ETN ayrı sipariş onayı gönderdiği takdirde sözleşme gerçekleşir.

(4) ETN, aynı zamanda siparişi kabul etmeme hakkını saklı tutar. Siparişler, ETN tarafından açık bir beyan veya ürünlerin müşteriye teslim edilmesi yoluyla kabul edilir.

 

Madde 3 Fiyatlar

(1) Aksi belirtilmediği sürece tüm fiyatlar, KDV veya sevkiyat masrafları dahil edilmeksizin net fiyatlardır.

(2) ETN tarafından belirtilen fiyatlar, aksi kararlaştırılmadığı sürece navlun, gümrük, ithalat vergileri ve paketleme ile teslimat sırasında geçerli olan katma değer vergisi hariç fabrika teslimi olarak uygulanacaktır.

(3) Sözleşme imzalandıktan sonra fiyat belirleme faktörlerinde öngörülemeyen değişiklikler meydana geldiği takdirde ETN, bu değişiklikleri göz önüne alarak teslimat / hizmet sırasında fiyatta uyarlama yapacaktır. Bu uyarlama, değişim tutarı fiyatın belirlenmesinde etkili olan faktörlerin yüzde değişimine tekabül edecek şekilde, hem fiyatta artış hem de azaltma yoluyla gerçekleştirilecektir. Fiyatın belirlenmesinde etkili olan faktörlerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ETN müşteriyi derhal bilgilendirecektir.

(4) Sonraki siparişlerde ETN, önceki fiyatlara bağlı olmayacaktır.

 

Madde 4 Ödeme Koşulları

(1) Tüm ödemeler € (EURO) olarak yapılacaktır.

(2) Müşteri ödemeyi peşin veya mahsuben yapabilir. Banka havalesiyle ödeme yaparken, müşteri numarası ve fatura numarası da belirtilmelidir.

(3) Bununla birlikte ETN, süregelen bir iş ilişkisi olsa dahi, istediği zaman yalnızca peşin ödeme karşılığında tamamen veya kısmen teslimat yapma hakkına sahiptir.

(4) Aksi kararlaştırılmadığı takdirde teslimatlar veya diğer hizmetler için satın alma fiyatı, faturalandırma ve teslimattan sonraki 30 gün içinde kesinti olmaksızın ödenecektir. Bu süre sona erdikten sonra, başka bir tarih belirlenmeden müşteri temerrüde düşecektir.

(5) ETN daha fazla kaybın meydana geldiğini kanıtlayamadığı takdirde, mutabık kalınan ödeme tarihi geçtiğinde faiz, yıllık olarak temel faiz oranının yüzde 9 puan üzerinde bir yasal oranda tahsil edilecektir. Müşteri, daha az kayıp olduğunu kanıtlama hakkını saklı tutar. Bunun yanı sıra ETN, kaybın miktarına bakılmaksızın 40,00 € değerinde toplu ödeme hakkına sahiptir.

(6) Müşteri, ancak talepleri tartışılmaz veya nihai ve mutlak olarak ilan edilirse muhafaza hakkını kullanabilir veya uygulayabilir. Kusurların mevcut olduğu durumlarda, yalnızca teslimatı yapılan ürünlerin açıkça kusurlu olması halinde veya alıcı ürünü teslim almayı açıkça reddetme hakkına sahipse alıcının muhafaza hakkı vardır. Bununla birlikte böyle bir durumda alıcı, yalnızca elde tutulan miktar, kusurlar ve bu kusurların ortadan kaldırılmasına yönelik tahmini maliyetlerle orantılı olduğu sürece söz konusu muhafaza hakkına sahiptir.

(7) Sözleşmenin imzalanmasından sonra ETN'nin satın alma fiyatına yönelik talebi müşterinin yetersiz mali kapasitesinden dolayı tehlikeye girdiği takdirde ETN, Alman Medeni Kanununun 321. paragrafı uyarınca hizmeti yerine getirmeme ve - mevcut ise son başvuru tarihi eklendikten sonra - sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.

(8) Son tarihten sonra ETN, her hatırlatma için 10,00 EURO tutarında sabit bir ücret talep edebilir. Müşteri, ETN'ye daha az kaybın olduğunu veya herhangi bir kaybın meydana gelmediğini kanıtlamakta özgürdür.

 

Madde 5 Teslimat Koşulları; Ürün Kabulünün Gecikmesi; Açık Siparişler

(1) ETN tarafından teslimat ve hizmetlere yönelik taahhüt edilen süre sınırı ve son tarihler, belirli bir zaman sınırı veya sabit bir son tarih üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılmadığı sürece daima yaklaşık olarak uygulanabilir. Şayet nakliye kararlaştırılmışsa, teslimat süreleri ve son teslim tarihleri taşıyıcıya, nakliye şirketine veya malları taşımaya yetkili diğer üçüncü taraflara devredilme zamanını ifade eder. Diğer taraftan bu şartlar ve koşullar bağlamında teslimat tarihleri, malların toplanmaya hazır olduğu tarihlerdir.

(2) Teslimatlar prensipte bütün olarak gerçekleştirilir. Kısmi teslimatlar yalnızca talep üzerine yapılır. Sipariş üzerinden artı / eksi %10'a kadar olan makul sapmalar kabul edilebilir ve fiyat da buna göre düzenlenir.

(3) Açık siparişlerin genellikle, siparişin kabul edildiği günden itibaren bir yıllık süresi vardır. Müşteri bu zamana kadar satın alma yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, dört haftalık bir ek süre belirlenir. ETN, teslimatı yapılacak malları son teslim tarihinden sonra ve müşteriye önceden bildirimde bulunarak serbest piyasada satabilir.

(4) Mücbir sebep durumunda ETN, engel durumu devam ettiği sürece teslimatı erteleme ve düzenlemeye yönelik uygun süre belirleme veya uzun süreli engel durumlarında sözleşmenin yerine getirilmemiş kısmı nedeniyle sözleşmeden tamamen veya kısmen çekilme hakkına sahiptir. Makul çabalara rağmen zamanında teslimatı ETN için imkansız kılan grev, lokavt veya operasyonel arızalar gibi öngörülemeyen kaçınılmaz durumlar mücbir sebepler olarak nitelendirilebilir; ETN buna yönelik derhal kanıt sunmak zorundadır. Mücbir sebep aynı zamanda, özellikle ETN ürünlerinin imalatçısının aciz hali nedeniyle (geçici aciz hali durumunda da) yaşanan üretim gecikmeleri / aksamaları anlamına da gelir. Bu durum, gecikme sırasında veya bir alt yüklenici nedeniyle yukarıda belirtilen engeller meydana geldiğinde de geçerlidir. Müşteri, ETN’den sözleşmenin iptal edilip edilmeyeceğini veya makul bir ek süre içinde geç teslimin uygun olup olmadığını bildirmesini isteyebilir. ETN bu talebe yönelik herhangi bir yanıt vermezse, müşteri sözleşmenin henüz tamamlanmamış kalan kısmını iptal edebilir.

(5) ETN web mağazası, e-posta veya faks üzerinden sipariş sırasında müşteri tarafından seçilen ürünün herhangi bir kopyası mevcut değilse, ETN müşteriyi derhal bilgilendirecektir. Ürün uzun vadede tedarik edilemiyorsa, ETN durumun farkına varır varmaz müşteriyi bu konuda bilgilendirecektir. Bu durumda sözleşme söz konusu değildir. Telefonla sipariş verirken, mesaj doğrudan telefonunuza gönderilir.

(6) Sipariş edilen ürün yalnızca geçici olarak tedarik edilemiyorsa, ETN ayrıca sipariş onayında müşteriyi bu konuyla alakalı derhal bilgilendirecektir. İki haftadan fazla bir süre teslimat gecikmesi durumunda, müşteri sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Bu durumda ETN de sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu hususta ETN, müşteri tarafından halihazırda yapılmış olan ödemelerin iadesini gerçekleştirecektir.

(7) Müşteri temerrüde düşer veya ortak hareket etmezse, ETN tarafından gerçekleştirilecek teslimat müşterinin sorumlu olduğu diğer nedenlerle ertelenirse veya - taraflar arasında böyle bir hak üzerinde mutabık kalındığı sürece - ETN iadeden sorumlu olmaksızın kusurlu mal iade edildiği takdirde ETN, ek masraflar (örneğin depolama maliyetleri) da dahil olmak üzere meydana gelen hasara yönelik tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bunun için ETN, son teslim tarihinden itibaren veya son teslim tarihi yokluğunda malların sevkiyata hazır olduğuna dair bildirimde bulunarak, takvim günü başına ürün değerinin %10'u oranında veya - taraflar arasında böyle bir hak üzerinde anlaşmaya varılmışsa - iade durumunda en az 20,00 EUR olacak şekilde bir defaya mahsus ürün değerinin %10'u tutarında sabit oranlı bir tazminat talep edebilir. ETN'nin yasal talepleri (özellikle ek masrafların karşılanması, makul tazminat, fesih) doğrultusunda daha fazla zararın meydana geldiğini kanıtlama hakkı etkilenmeden kalacaktır; bununla birlikte sabit oran, diğer parasal alacak haklarına mahsup edilecektir. Müşteri, ETN'nin herhangi bir zarara uğramadığına veya zararın yukarıda belirtilen sabit orandan çok daha düşük olduğuna dair kanıt sunma hakkına sahiptir.

(8) Teslimattaki gecikme yasal düzenlemelere göre belirlenir.

 

Madde 6 Teslimat, Risklerin Devri

(1) Teslimat ETN tarafından gerçekleştirilecekse, ETN nakliye yöntemini ve güzergahını seçer. Teslimat genellikle depodan yapılır.

(2) Taşıma ücreti ödenmiş teslimatta dahi malın nakliye şirketine teslim edilmesiyle risk müşteriye geçer. Teslimatın müşterinin sorumlu olduğu nedenlerden dolayı ertelenmesi halinde, sevkiyata hazır olduğunun bildirilmesi üzerine risk doğrudan müşteriye aktarılır.

(3) Müşterinin yazılı talebi üzerine mallar, masrafları kendisine ait olmak üzere müşteri tarafından belirlenecek risklere karşı sigortalanacaktır.

 

Madde 7 Mülkiyeti Muhafaza

(1) Özel olarak belirlenmiş taleplere yönelik satın alma fiyatı ödenmiş olsa bile teslimatlar, ETN'nin müşteriye karşı tüm talepleri yerine getirilene kadar ETN'nin mülkiyetinde kalacaktır. Cari faturalandırma durumunda, teslimatı yapılan mallara ilişkin mülkiyeti muhafaza kaydı (mülkiyeti muhafaza kaydına tabi olan mallar), ETN'nin hesap bakiyesi için güvenlik görevi görür.

(2) Mülkiyetin muhafazası, ETN ürünlerinin işlenmesi, karıştırılması veya birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan ürünlerin tam değerini kapsar; böylece ETN üretici olarak kabul edilir. Üçüncü şahıslara ait malların işlenmesi, karıştırılması veya birleştirilmesi sonucunda üçüncü şahıslara yönelik mülkiyet hakkı meydana geldiği takdirde ETN; işlenen, karıştırılan veya birleştirilen malların faturalanmış değeri oranında ortak mülkiyet elde eder. Ayrıca aynı durum, mülkiyetin muhafazası hakkı altında teslimatı yapılan mallar için olduğu gibi, elde edilen ürün için de geçerlidir.

(3) Müşteri, yalnızca olağan iş akışı içinde ve aynı zamanda 1 ila 2. paragraflar uyarınca müşterileri ile mülkiyeti muhafaza üzerinde mutabık kalması koşuluyla rezerve malları yeniden satabilir. Müşteri, rezerve mallarla ilgili başka tekliflerde bulunma, özellikle teminat olarak gösterme veya devretme hakkına sahip değildir. ETN'ye ait mallara üçüncü taraflarca erişimin gerçekleşmesi halinde müşteri derhal ETN'yi yazılı olarak bilgilendirecektir.

(4) Mülkiyeti muhafaza kaydına tabi malların tekrar satılması halinde müşteri, ETN'nin yeniden satıştan kaynaklanan tüm talepleri ve müşterilerine karşı diğer meşru talep ve hakları yerine getirilene kadar tüm yan haklarla beraber teminat olarak ETN'ye devredecektir. ETN'nin talebi üzerine müşteri, ETN'ye derhal tüm bilgileri vermek ve ETN'nin müşteriye karşı haklarını savunmak için gerekli belgeleri temin etmekle yükümlüdür.

(5) ETN de bu devri kabul eder. ETN aleyhinde alacakların devri, ETN'nin yazılı onayını gerektirir.

(6) Fıkra 2 uyarınca rezerve mallar, ETN'ye ait olmayan diğer mallarla birlikte işleme tabi tutulduktan sonra müşteri tarafından yeniden satıldığı takdirde, fıkra 4 uyarınca satın alma fiyatı talebinin tahsisi yalnızca ETN'nin rezerve mallarının fatura değeri tutarı için geçerli olacaktır.

(7) Üçüncü şahıslar tarafından rezerve mallara yönelik herhangi bir haciz ve el konulması durumundan ETN derhal haberdar edilecektir. Bu durumdan kaynaklanan müdahale maliyetleri, üçüncü şahıslar tarafından karşılanmadığı sürece, her durumda müşteri tarafından karşılanır.

(8) Yukarıdaki hükümler uyarınca hareket eden ETN, rezerve malları geri alarak mülkiyeti muhafazayı elinde bulundurduğu takdirde, söz konusu malları ipoteksiz ve açık artırma ile satma hakkına sahiptir. Rezerve mallar ve özellikle de aynı malların transferine ilişkin hak talebinde bulunmak, sözleşme iptali anlamına gelir. Müşterinin gereken satın alma bedelini ödememesi durumunda ETN, ancak daha önce müşteriye ödeme için makul bir süre vermişse veya yasal hükümler uyarınca bu şekilde bir süre belirleme gerekli olmadığı takdirde söz konusu hakları talep edebilir. Mülkiyeti muhafaza kaydına tabi mallar, elde edilen gelir üzerinden, bununla birlikte üzerinde anlaşmaya varılan teslimat fiyatlarından fazla olmamak kaydıyla iade edilecektir. Özellikle kar kaybı olmak üzere zarara yönelik tazminat talep etme hakkı saklıdır.

(9) Teminatın gerçekleşebilir değeri ETN'nin talebini %10'dan fazla aştığı takdirde ETN, müşterinin talebi üzerine kendi seçtiği teminatı serbest bırakma hakkına sahip olacaktır.

 

Madde 8 Garanti; Kabul; İnceleme ve Bildirme Yükümlülüğü

(1) İşbu Genel Satış Koşullarında aksi belirtilmedikçe, maddi ve hukuki kusur durumunda (hatalı ve eksik teslimat ile uygun olmayan montaj veya kusurlu montaj talimatları dahil) alıcının haklarına yönelik kanuni hükümler uygulanır.

(2) Teknik standartlara atıfta bulunulması, performansı tanımlamaya yarar ve kalite garantisi olarak yorumlanmamalıdır.

(3) Müşterinin kusurlara ilişkin talepleri, yasal inceleme ve kusurları bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesine tabidir (§§ 377, 381 ATK). Kusurlar derhal yazılı olarak bildirilmelidir. Gizli kusur olması durumunda bildirim, kusur tespit edildikten hemen sonra yazılı olarak yapılmalıdır. Bildirim iki hafta içinde yapılırsa derhal kabul edilir ve son tarihe uymak için bildirimin bu süre içinde ve zamanında gönderilmesi yeterlidir. Müşteri bir kusuru düzgün bir şekilde inceleyemez ve / veya kusur hakkında herhangi bir bildirimde bulunmazsa, bildirilmeyen ve zamanında veya usulüne uygun bildirilmeyen kusurlara yönelik ETN'nin sorumluluğu yasal hükümler uyarınca hariç tutulur.

(4) Aksi kararlaştırılmadığı sürece, kusurların uygun bir şekilde bildirilmesine bakılmaksızın ve uygun bir şekilde kusurların bildirilmesinden sonra kusurlara yönelik tüm talepler, risk transferinden bir yıl sonra zamanaşımına uğrar. Yasalarca zorunlu daha uzun süreler öngörülmedikçe bu süre geçerlidir.

(5) Orantısız daha büyük hasarların önlenmesi, işletme güvenliğinin tehlike altına girmesi veya ETN'nin kusurların giderilmesini ertelemesi gibi acil durumlarda müşteri, ETN ile önceden anlaştıktan sonra iyileştirmeler yapma ve makul maliyetler için tazminat talep etme hakkına sahiptir. ETN, yasal düzenlemelere uygun olarak ilgili iyileştirme faaliyetini reddetme hakkına sahip olursa, müşterinin kusurları düzeltme hakkı mevcut olmayacaktır.

(6) Sözleşmeye bağlı kullanım nedeniyle meydana gelen aşınma ve yıpranma garanti talebi oluşturmaz.

(7) Yasal rücu talepleri, yalnızca tüketicinin iddiası meşru ve yasal kapsamda bulunuyorsa mevcuttur. Ancak bu talepler, ETN ile mutabık kalınan şerefiye düzenlemeleri için geçerli olmayacak ve rücu hakkına sahip tarafın özellikle kusurları bildirme yükümlülüğü gibi kendi görevleriyle uyumlu yükümlülüklere uymasını gerektirecektir.

(8) Kusur durumunda dahi müşterinin hasar tazminatı veya kayıpların geri ödenmesine ilişkin talepleri, yalnızca işbu Genel Satış Koşullarının 9. paragrafına uygun olarak yerine getirilir ve aksi takdirde hariç tutulur.

 

Madde 9 Yükümlülükler

(1) ETN, yasal temsilcileri veya acenteleri kusurlu davranma (kasten ya da ihmal sonucu) sonucu can, beden veya sağlık hasarlarına neden olduğu takdirde sorumluluk söz konusu olacaktır.

(2) ETN, yasal temsilcileri veya acenteleri görevini kasıtlı veya ağır ihmalden dolayı ihlal etmek suretiyle başka hasarlara yol açtıysa yine sorumluluk söz konusu olacaktır.

(3) Yine ETN, yasal temsilcileri veya acenteleri işbu sözleşmenin temel yükümlülüklerinden birini kusurlu bir şekilde (kasten ya da ihmal sonucu) ihlal ettiği takdirde sorumluluk söz konusu olacaktır. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin usulüne uygun yürütülmesini sağlıyorsa ve müşteri, sözleşme yükümlülüklerinin düzenli olarak yerine getirileceğine dair güven duyuyorsa temel sözleşme yükümlülüğü geçerlidir. Bu durumda sorumluluk, öngörülebilen ve doğrudan hasarlarla sınırlı olacaktır.

(4) Ürün Sorumluluk Yasası kapsamındaki yükümlülükler bundan etkilenmez.

(5) ETN'nin diğer sorumlulukları hariç tutulmuştur.

 

Madde 10 Geçerli Hukuk, Yetkili Mahkeme

(1) İfa yeri ETN’nin merkezidir.

(2) Bu sözleşmeden veya sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yeri ETN’nin merkezidir. Müşteri Almanya'da genel yargı yetkisine sahip olduğu takdirde ETN, tercihi doğrultusunda orada da dava açabilir.

(3) Sözleşme, uluslararası özel hukuk kapsamında yer alan kanuni ihtilaflar hariç, Almanya Federal Cumhuriyeti yasalarına tabidir. BM Satış Yasasının uygulanması hariç tutulmuştur.

 

Madde 11 Nihai Hükümler

(1) İşbu Genel Şartlar ve Koşulları aksini öngörmedikçe, bu sözleşmeyi değiştirmeye yönelik veya bu sözleşmeye dayanarak yapılan tüm beyanlar yazılı olarak gerçekleştirilmelidir.

(2) Sözleşmenin münferit hükümleri etkisiz hale gelir veya uygulanamazsa, işbu Genel Şartlar ve Koşullarının geri kalan hükümleri bundan etkilenmez. Münferit durumda etkisiz hale gelen hüküm, ekonomik anlamda her iki tarafça arzu edilen düzenlemeye mümkün olduğunca yakın bir hüküm ile değiştirilecektir.