Genel Ticari Şartlar

 

§ 1  Geçerlilik alanı

Önümüzde mevcut olan bu Genel Ticari Şartlar (AGB) Elastomer-Technik Nürnberg GmbH Şirketi ile (bundan sonra „ ETN“ olarak bahsedilecektir) müşteri (bundan sonra „Sipariş veren“ olarak bahsedilecektir) arasındaki bütün ticari ilişkiler için geçerlidir. Ticari şartlar ancak sipariş verenin bir şirket (Alman Medeni Kanunu - BGB - § 14), Kamu Hukukunun bir tüzel kişisi ise veya kamu hukukunun bir özel serveti ise geçerlidir.

Aşağıdaki şartlar üzerine kesin olarak değinilmemiş olan hem şimdiki zamanda hem de ilerideki ticaretler için geçerlidir. 

Sipariş verenin kendi Genel Ticari Şartlarını ilave etmesi kesin olarak kabul edilmemektedir. Sipariş edenin ticari şartları ancak ETN tarafından kesin olarak kabul edildiği takdirde geçerli olmaktadır.

 

§ 2  Sözleşmenin yapılması

ETN'in WEB-Shop üzerinden yapılan bir sipariş durumunda, sipariş verenin kendisini ETN'in Web-Shop'una kayıt etmesi ve herhangi bir sayıda bir ürünün ilk defa sipariş edilmesi arzu edildiğinde bu ürün için bir fiyat sorusu göndermesi sözleşmenin meydana gelmesinin ön şartıdır. ETN'in Web-Shop'undan bu metotsuz bir sipariş verilmesi mümkün değildir.

Arzu edilen herhangi bir ürünün herhangi bir miktarda Telefaks veya E-Mail ile ilk defa sipariş edilmesinin arzu edildiği durumlarda da bir fiyat sorulması gerekmektedir. Telefonla sipariş verilmesi durumunda müşteriye bağlayıcı bir fiyat verilebilmekte ve sipariş direkt olarak işleme konulabilmektedir.

Web-Shop üzerinden sipariş verilmesi durumlarında müşteri ETN'in ürün çeşitlerinden bir ürün seçip - fiyat sorgulamasından sonra - seçmiş olduğu bu ürünü ürün sepeti olarak adlandırılan "Alışveriş sepeti" nde toplayabilmektedir. Bu işlemden dolayı ETN ile müşteri arasında halen bir sözleşme meydana gelmiş değildir. Sipariş veren "Siparişi gönder" butonu üzerine tıklayarak alışveriş sepetinde toplanmış olan ürünlerin siparişi için satıcıya bağlayıcı müracaat göndermektedir. Sipariş veren siparişi göndermeden önce vermek istediği siparişi her zaman iptal edebilir, verileri değiştirebilir ve bunlara bakabilir. Verilmiş olan müracaat ise ancak müşteri "Genel Ticari Şartları kabul ediyorum" butonuna tıklayıp bu şartları kabul ettiğini onaylayıp, müracaatını kayıt ettikten sonra verilebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Web-Shop üzerinden verilen siparişlerde ETN sipariş verene üzerinde verilmiş olan siparişin tekrar belirtildiği ve sipariş verenin "Yazdır" fonksiyonu üzerinden yazdırıp çıkartabileceği bir alındı onayı E-Mail olarak göndermektedir. Web-Shop üzerinden verilen siparişlerde taraflar arasındaki sözleşme ancak ETN tarafından sipariş verene ayrıca bir talimat onayı gönderildikten sonra meydana gelmektedir.

ETN, herhangi bir siparişi kabul etmeme hakkını kendinde saklı tutmaktadır.

 

§ 3  Fiyatlar

ETN fiyatları, eğer aksi bir durum kararlaştırılmamış ise nakliye, gümrük, ihracat yan masrafları ve ambalaj hariç, sevkiyat esnasında geçerli olan katma değer vergisi ilave edilmek suretiyle fabrikadan itibaren geçerlidir.

Sözleşmenin yapılmasından sonra önceden görülemeyen fiyatı değiştirebilecek faktörlerin ortaya çıkması durumunda ETN fiyatı sevkiyatın/hizmetin gerçekleştirildiği andaki değişiklik durumuna uyumlu hale getirecektir. Uygun duruma getirme hem fiyatın yükseltilmesi hem de fiyatın düşürülmesi şeklinde gerçekleştirilecektir ve bu esnada değişiklik yapılmış olan meblağ fiyatı meydana getiren faktörlerin değişikliğinin orantısına denk olacaktır. Fiyatı meydana getiren faktörlerde değişiklik olması durumunda ETN bu durumu derhal sipariş verene bildirecektir.

Müteakip talimatlarda ETN daha önceki fiyata bağlı değildir.

 

§ 4  Ödeme şartları

Bütün ödemeler € (EURO) olarak yapılacaktır.

Sipariş veren ödemeyi önceden peşin ödeme veya fatura geldiğinde yapabilir. Ödemenin havale olarak yapılması durumunda havale dekontunda müşteri numarası ve fatura numarası belirtilmek zorundadır.

Aksi kararlaştırılmadığı takdirde sevkiyatlar ve diğer hizmetler için satın alma ücreti faturanın geldiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde kesintisiz olarak ödenecektir.

Ödeme tarihinin geçirilmesi durumunda,  ETN daha yüksek bir zarar kanıtlamadığı takdirde taban faiz oranı üzerinden yüzde 9 faiz fatura edecektir. Sipariş verenin daha düşük bir hasar kanıtlama hakkı mahfuzdur. Hasarin büyüklugu ile baglantisis olarak ETN sirketinin 40,00 € tutarinda bir ödeme talep etme hakkina sahiptir.

Sipariş veren ancak taleplerinin kesin olarak kabul edilmesi veya mahkeme kararı ile kesin olarak tespit edilmiş olması durumunda fatura takası yapabilir veya ürünü elinde tutma hakkını kullanabilir. Ürünü elinde tutma yasağı, ürünün elinde tutulma hakkının mevcut olduğu taleplerin aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklandığı durumlarda geçerli değildir.

Hasarların mevcut olması durumunda, eğer gelmiş olan sevkiyatta belirgin bir şekilde hasar mevcut ise yani satın alana belirgin bir şekilde yapılmış olan çalışmaya kabul etmeme hakkı meydana gelmekte ise satın alanın ücreti elinde tutma hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda satın alının ücreti elinde tutma hakkı ancak elinde tutulmakta olan meblağ hizmeti tekrar yerine getirme masraflarına, bilhassa hasarı bertaraf etme masrafları ile uygun bir orantıda ise mevcut olmaktadır.

Sözleşmenin yapılmasından sonra,ETN'in satın alınan ücretin ödenmesi sipariş verenin eksik ödeme gücünden dolayı tehlikeye girdiği tepsi edildiği takdirde ETN Alman Medeni Kanunu - BGB - nin 321. Maddesi doğrultusunda hizmeti vermeme ve - gerekli durumlardaek süre tanıdıktan sonra - sözleşmeden vazgeçme yetkisine sahiptir.

Ödeme tarihinin geçmesinden sonra ETN her ikaz için EUR 10,00 miktarında götürü bir masraf talep etme hakkına sahiptir. Sipariş veren daha düşük bir zarar meydana geldiğini veya hiçbir zararın mevcut olmadığını kanıtlayabilir. 

 

§ 5  Sevkiyat şartları; Çağırma talimatları

Kesin bir süre veya kesin bir teslimat süresi verilmediği veya kararlaştırılmadığı takdirde ETN tarafından imkân dahilinde verilen teslimat süreleri ve tarihler yaklaşık olarak geçerlidir. Verilen siparişin gönderilmesi için söz verilmiş veya kararlaştırılmış ise, teslimat süreleri ve teslimat tarihleri olarak siparişin nakliye işleri komisyoncusuna, nakliye şirketine veya siparişin nakliyesi için görevlendirilmiş olan üçüncü şahsılara teslimi tarihi olarak kast edilmektedir.

Diğer durumlarda bu Genel Ticaret Şartlarında kast edilmekte olan teslimat tarihleri ile ürünün alınmaya hazır olduğu tarih kast edilmektedir.

Sevkiyatlar sadece bir bütün olarak yapılmaktadır. Parça sevkiyatlar ancak arzu edildiği durumlarda yapılmaktadır. Verilmiş olan siparişte % 10 artı/eksi farklılıklar müsaadelidir.

Çağırma talimatlarının siparişin kabul edildiği günden itibaren başlayarak bir sene çağrılma süreleri bulunmaktadır.

Sipariş veren bu süreye kadar ürünü alma mükellefiyetini yerine getirmediği takdirde, kendisine dört haftalık bir ek süre verilecektir. ETN, sipariş edilmiş olan maddeyi bu sürenin bitiminden ve sipariş edene önceden bildirildikten sonra serbest olarak satabilir.

Mücbir nedenlerden dolayı meydana gelen olaylar ETN'i teslimatı engellemenin süresi boyunca ve uygun bir hazırlama süresi boyunca geciktirmeye veya geçici süreli olmayan engellenmelerde sözleşmenin yerine getirilmemiş olan parçasından dolayı sözleşmeyi tamamen veya kısmen iptal etmeye yetkili kılmaktadır. Boykot, lokavt veya önceden görülemeyen örneğin işyerindeki arızalar gibi, ETN'i teslimatın vaktinde yapılması için gerekli olan beklenebilecek gayreti göstermesine rağmen teslimatın yerine getirilmesini mümkün kılmayan olaylar mücbir nedenler ile eşit kabul edilmektedir; bununla ilgili kanıtı ETN derhal sunacaktır. Bu durum, yukarıdaki engellemelerin bir gecikme esnasında veya bir alt teslimatçıda meydana gelmesi durumunda da geçerlidir. Sipariş veren ETN den sözleşmeden geri çekilip çekilmeyeceğini veya belirli bir ek süre içerisinde teslimatı yapıp yapmayacağını talep edebilir. Bu beyanı vermediği takdirde sipariş veren sözleşmenin yerine getirilmemiş olan kısmından vazgeçebilir.

Eğer ETN'in Web-Shop'undan yapılan bir sipariş esnasında müşterinin seçmiş olduğu ürünün örneğinin E-Mail veya Telefaks ile mevcut olmaması durumunda ETN durumu sipariş verene talimat onayı üzerinde derhal bildirmektedir. Eğer seçilmiş olan bu ürünün teslimatı devamlı olarak mümkün değil ise ETN bir sipariş onayı göndermeyecektir. Bu durumda bir sözleşme meydana gelmemiş olacaktır. Telefon ile sipariş verilmesi durumunda bildiri direkt olarak telefonda yapılmaktadır.

Sipariş edilen ürün sadece geçici olarak mevcut değil ise ETN bu durumu da aynı şekilde derhal sipariş onayında bildirmektedir. Teslimatın iki haftadan fazla gecikmesi durumlarında sipariş verenin sözleşmeden vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca böyle bir durumda ETN de sözleşmeden vazgeçme hakkına sahiptir. Bu esnada sipariş veren tarafından yapılmış olan ödemeler ETN tarafından derhal iade edilecektir.

Sipariş veren teslim almayı geciktirir ise, birlikte çalışma mükellefiyetini yerine getirmez ise veya ETN'in yapacağı teslimat sipariş verenden kaynaklanan diğer nedenlerden dolayı gecikir ise, ETN bu nedenlerden dolayı meydana gelen zararını, fazla masrafları da dahil olarak  (örneğin depolama masrafları) talep etmeye hakkı bulunmaktadır. Bunun için ETN, ürünün teslimat için hazır olduğunun bildirildiği günden, yani - teslimat süresi eksikliğinden - itibaren başlayarak her takvim günü için götür olarak ürün değerinin % 1 i oranında zarar tazminatı talep edebilir.

Meydana gelmiş olan daha fazla yasal taleplerin (bilhassa fazla masrafların ödenmesi, uygun miktarda zarar karşılanması, sözleşmenin iptali) ETN tarafından kanıtlanma hakkı mahfuz tutulmaktadır; fakat götürü meblağ bundan sonraki para taleplerine hesap edilecektir. Sipariş verenin ETN'in hiç bir zararı olmadığını veya öngörülenden daha az bir zararın olduğunu kanıtlamasına müsaade edilmektedir.

 

§ 6  Sevkiyat, Riskin devir edilmesi

Eğer sevkiyat ETN tarafından gerçekleştirilecek ise ETN sevkiyat şeklini ve sevkiyat yolunu seçmektedir.

Risk, navlunsuz sevkiyat durumunda da sevkiyatın nakliye şirketine teslim edilmesi ile sipariş verene geçmektedir. Ürün sevkiyatının sipariş verenden kaynaklanan nedenlerden dolayı gecikmesi durumunda da ürünün sevkiyata hazır olduğu bildirildiğinde risk sipariş verene geçmektedir.

Sipariş verenin yazılı dilekçesi üzerine masrafı kendine ait olmak üzere ürün, kendisi tarafından tanımlanmış olan risklere karşı sigorta ettirilecektir.

 

§ 7  Mülkiyetin muhafazası

Özellikli olarak yanılmanmış olan talepler ödenmiş olsa dahi, sevkiyatlar ETN'in sipariş verene karşı olan bütün talepleri yerine getirilinceye kadar ETN'in mülkü olarak kalmaktadır. İşlemi tamamlanmamış olan faturalarda sevkiyatlardaki mülkiyet hakkı (mahfuz ürünler) ETN'in bakiye hesabı faturasının teminatı olarak geçerlidir.

Mülkiyet muhafazası, ETN'in üretici olarak geçerli olduğu, ETN tarafından işleme tabi tutulan, karıştırılan veya bağlantı kurularak meydana getirilen ürünlerin tam değerini de kapsamaktadır.İşleme tabi tutma, karıştırma veya üçüncü şahısların ürünleri ile bağlantı kurma esna esnasında bu şahsıların mülkiyet muhafaza hakları mevcut kalmakta ise, ETN'in işleme tabi tutulmuş, karıştırılmış veya bağlantı kurulmuş olan ürünlerin fatura değeri oranında müşterek mülkiyet muhafazası hakkı mevcut bulunmaktadır. Diğer durumlarda meydana gelen ürün için mülkiyet muhafazası hakkı altında teslim edilmiş olan ürün için geçerli olan aynı mülkiyet muhafazası hakkı mevcuttur.

Mülkiyeti muhafaza altında olan ürünün bir başkasına satılması sipariş verene ancak genel ticaret trafiği çerçevesinde ve aynı mülkiyet muhafaza şartını kendi müşterisi ile madde 1 ve 2 doğrultusunda kararlaştırması şartı ile müsaade edilmektedir. Sipariş veren mülkiyeti muhafaza altında olan bir ürün üzerinde başka bir şekilde hükmetmek, bu ürünü bilhassa rehin olarak vermeye, teminat olarak vermeye yetkili değildir. ETN'e ait olan ürünlere üçüncü şahısların müdahale etmeleri durumunda, sipariş eden durumu derhal yazılı olarak ETN'e bildirmek zorundadır.

Ürünün bir başkasına satılması durumunda sipariş veren şimdiden ürünün satılmasından dolayı müşterisine karşı olan bütün haklarını, diğer taleplerini ve bütün diğer yan haklarını ETN'in bütün talepleri karşılanıncaya kadar ETN'e devir etmektedir. Sipariş veren ETN'in talep etmesi üzerine ETN'in sipariş verenin müşterisine karşı olan haklarını talep etmesi için gerekli olan bütün bilgileri ve evrakları ETN'e vermeyi taahhüt etmektedir.

Yapılan bu hak devirleri bu yazı ile kabul edilmektedir. ETN'e karşı olan hak taleplerinin devir edilmesi için ETN'in rızasının alınması gerekmektedir.

Mülkiyet muhafazası altında olan bir ürünün sipariş veren tarafından madde 2 doğrultusunda ETN'e ait olmayan başka ürünler ile karıştırılıp, işleme tabi tutulduktan sonra bir başkasına satılmış olması durumunda, satış ücreti talebinin devri madde 4 doğrultusunda sadece ETN'in mülkiyet hakkı muhafaza altında bulunan ürünün fatura değeri kadardır.

Mülkiyeti muhafaza altında olan bir ürüne üçüncü şahıslar tarafından haczedilmesi veya el konulması durumları ETN'e derhal bildirilmek zorundadır. Bu durumdan dolayı meydana gelen müdahale masrafları her halükarda, eğer bunlar üçüncü şahsılar tarafından karşılanmamakta ise, sipariş veren tarafından karşılanacaktır.

ETN, yukarıdaki şartlar doğrultusunda mülkiyeti muhafaza altında olan bir ürünü geriye alarak mülkiyet muhafaza hakkını kullanır ise, bu ürünü serbest olarak satmak veya açık artırmaya çıkartma hakkına sahiptir. Mülkiyet muhafaza hakkının ve bilhassa ürünün geriye verilmesini hakkını kullanma sözleşmeden geri çekilme durumunu meydana getirmektedir. Sipariş eden satın alma ücretini ödemediği durumda ETN bu hakları ancak sipariş edene ücretin ödenmesi için uygun bir süre tanıdıktan sonra veya böyle bir sürenin tanınması yasal olarak vazgeçilmesi mümkün olduğu durumda kullanacaktır. Mülkiyeti muhafaza altındaki bir ürünün geriye alınması elde edilen gelir miktarında, fakat azami kararlaştırılmış olan teslimat fiyatı üzerinden yapılacaktır. Bundan başka zarar ziyan talep etme hakları, bilhassa kaçırılmış olan kar talep etme hakkı saklı tutulmaktadır.

Teminatların gerçekleştirilebilecek olan değeri talep edilenden % 10 yüksek olduğu takdirde, sipariş edenin talebi üzerine ETN, seçeceği teminatları serbest bırakacaktır.

 

§ 8  Garanti

Bu Genel Ticari Şartlarda başka bir şekilde belirlenmemiş ise satın alanın maddi- ve hukuki zarar hakları (yanlış- ve düşük teslimat, uygunsuz montaj veya hatalı montaj kılavuzu da dahil olarak) için yasal kurallar geçerlidir.

Teknik normlara çekilen dikkat, işlev tanımlamasını sağlamaktadır ve özellik garantisi olarak anlaşılamaz.

Sipariş verenin garanti hakkını talep etmesi için önceden yasal mecburiyeti olan inceleme- ve ihtar mükellefiyetini (Ticaret Kanunu - HGB - madde 377, 381) yerine getirmiş olması gerekmektedir. Hata ihtarları derhal yazılı olarak yapılmak zorundadır. Gizli hataların mevcut olması durumunda hata ihtarı hatanın tespit edildiğinde derhal yağılmak zorundadır. Bildiri iki hafta içerisinde yerine getirildiğinde derhal yapılmış olarak geçerlidir, bu esnada sürenin yerine getirilmiş olması için bildirinin vaktinde yapılması olması yeterlidir.  

Kurallara uygun bir hata ihtarından ve kurallara uygun bir hata ihtarının yapılmış olmasından sonra bütün hata düzeltme talepleri bunlara bağımsız olarak, eğer başka bir şekilde kararlaştırılmamış ise, riskin devir edilmesinden sonra bir sene sonra zaman aşımına uğramaktadır. Eğer Alman Medeni Kanunu - BGB - madde 438 fıkra 1 bent 2, madde 479 fıkra 1 ve madde 634a fıkra 1 bent 2 daha uzun süreleri zorunlu kılmakta ise, bu süreler geçerlidir.

Sipariş veren ancak karşı konulması için aşı büyük olan hasar durumunda, işyeri güvenliğinin tehlikeye düşmesi durumlarında veya ETN tarafından hatanın ortadan kaldırılmasının geciktirilmiş olması durumlarına önceden ETN ile anlaşarak düzeltmeye ve bunun için uygun bir masrafın ödenmesini talep etmeye yetkilidir. Yasal kurallara göre hata düzeltmesinin ETN tarafından gerçekleştirilmesinin ret edilmesinin mümkün olarak kabul edileceği durumlarda sipariş verenin kendisinin hata düzeltme hakkı bulunmamaktadır.

Sözleşme şartlarına uygun olarak kullanımdan kaynaklanan aşınma ve eskime için garanti talepleri mevcut değildir.

Alman Medeni Kanunu - BGB - madde 478 ve 479 doğrultusunda rücu hakları ancak tüketicinin bu hakkı kullanmakta haklı oldu durumlarda ve sadece yasal olarak öngörülmekte olan çapta mevcuttur. ETN ile üzerinde anlaşılmamış olan hatır için yapılan işlemler için mevcut değildir ve rücu hakkı sahibinin kendi mecburiyetlerini önceden yerine getirmiş olmasını, bilhassa hata ikazı mükellefiyetini yerine getirmiş olmasını gerektirmektedir.

 

§ 9  Sorumluluk

Sorumluluk, ETN, yasal temsilcileri veya uygulama yardımcıları suçlu olarak (kasten veya dikkatsizce) vücut, hayat veya sağlık tehlikesi meydana getirdikleri takdirde mevcut olmaktadır.

Sorumluluk, ETN, yasal temsilcileri veya uygulama yardımcıları kasten veya aşırı dikkatsizlik neticesinde görevlerini yerini getirmekten dolayı başka hasarlara neden olmuşlar ise mevcut olmaktadır.

ETN, yasal temsilcileri veya uygulama yardımcıları bu sözleşmeden kaynaklanan önemli görevlerinden herhangi birini yerine getirmedikleri (kasten veya dikkatsizce) durumlarda da sorumluluk mevcut olmaktadır. Sözleşmenin kurallara uygun bir şekilde yerine getirilmesi ancak görevin yerine getirilmesi ile mümkün olmakta ise ve müşteri bu görevin yerine getirilmekte olduğuna güvenmekte ise ve güvenmeli ise, sözleşmeden kaynaklanan önemli bir mecburiyet mevcuttur. Böyle bir durumda sorumluluğun çapı önceden görülebilen ve meydana gelmiş olan mevcut hasar ile sınırlıdır.

Ürün Sorumluluk Yasasından kaynaklanan sorumluluk bu kuraldan etkilenmemektedir.

ETN'in bunların haricinde başka bir sorumluluğu mevcut değildir.

 

§ 10   Hukuk seçimi, yetkili mahkeme

Uygulama yeri ETN'in şirket merkezinin bulunduğu yerdir.

Bu sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklar için sadece ETN'in merkezinin bulunduğu yerde mevcut olan mahkemeler yetkilidir. Eğer sipariş veren için yetkili olan mahkeme Almanya'da ise, ETN, sipariş verene karşı kendi seçimine göre bu mahkemede de dava açabilir.

Bu sözleşme için enternasyonal sivil hukukun ihtilaflı kuralları hariç tutularak Federal Almanya Hukuku uygulanacaktır. Birleşmiş Milletler-Satın Alma Hukuku uygulanmayacaktır.

 

§ 11  Sonuç kararlar

Sözleşmede değişiklik meydana getirecek olan veya bu sözleşmeden dolayı verilecek olan bütün beyanlar, eğer bu Genel Ticari Şartlarda aksi kararlaştırılmamış ise, yazılı olarak verilmek zorundadır.

Bazı maddelerinin geçerli olmaması durumunda Genel Ticari Şartların diğer maddeleri bundan etkilenmemektedir.